Lagstadga om 1,5 meter mellan cyklister och motorfordon


Gäst

/ #19

2015-05-03 23:46

Jag har känt vid draget av många bilister på ca 5-15 cm avstånd från cykelstyret allt för många ggr. Jag anser att det är nödvändigt för vår säkerhet i trafiken. Vi är också trafikanter en del av oss använder cykeln som frotskaffningsmedel en del för nöje. Många bilister nöjes kör med. Låt oss vara