Lagstadga om 1,5 meter mellan cyklister och motorfordon


Gäst

/ #3

2015-05-01 14:45

För cyklisters säkerhet och med hopp om att de följer VTF regler för cyklister.
6 kap. Bestämmelser för trafik med cykel och moped
Gemensamma bestämmelser
1 § Cyklande skall färdas efter varandra. När det kan ske utan fara eller olägenhet för trafiken får de dock färdas i bredd.