Lagstadga om 1,5 meter mellan cyklister och motorfordon


Gäst

/ #2

2015-04-30 16:32

Därför att bilister i Sverige har under de 10 åren jag hållit på medlandsvägscykling börjat bete sig alltmer hotfullt mot cyklister, enbart för att markera mot cyklisten om vems rätten är att vistas på vägen. Jag har upplevt situationer som stundtals varit hotfulla mot mig, enbart för att bilisten vill markera.

Det kan potentiellt vara livsfarligt att provocera cyklister genom att åka nära för hota. Med tanke på hur fort cykelsporten växer, så kan man dessutom räkna med att det finns fler nybörjare i klungorna och därmed ökar risken för att bilisters dåliga beteenden kan få fatala konsekvenser.

OCH då sitter de inkapslade i en plåtburk. Vi på cykel har endast ett till två lager kläder plus en hjälm som skyddar oss.

Det bästa vore om man kunde lagstadga på ett sådant sätt så att man kunde anmäla dem och möjligtvis bötfälla dem som beter sig alltmer hotfullt generellt. Har bl.a. haft bilar som accelererat mot mig då jag korsat en gata då de stått vid stopplikt osv.

Även om många sådana här incidenter inte får tråkig så ökar risken. Vi behöver ha lagstadgat skydd, det är det enda som kan få förändring kortsiktigt. Långsiktigt skulle vi behöva en annan infrastruktur i Sverige som tillät cykling såsom i t ex Holland. Men det är en senare fråga.