RÖR INTE VÅRA SKOLOR i Tuna, Rumskulla, Djursdala och Gullringen


Gäst

/ #79

2015-04-01 06:27

Rumskulla behöver skolan. Fixa lärare som kan göra så att det blir bättre undervisning och därmed klarar alla krav som krävs