RÖR INTE VÅRA SKOLOR i Tuna, Rumskulla, Djursdala och Gullringen


Gäst

/ #15

2015-03-31 15:46

Jag vill ha en levande landsbygd. Skolan är navet i bygden som hjulet snurrar kring. Utan skola inga barnfamiljer. Utan barnfamiljer ingen levande bygd.