Vi kräver att endometrios erkänns som folksjukdom!


Anonymous

/ #56 Vem är det som klassar ngt som folksjukdom?

2015-02-23 08:15

Jag förstår inte riktigt vad som menas med "klassas som folksjukdom" och kopplingen mellan detta och att Socialstyrelsen utfärdar nationella riktlinjer. Jag visste ens inte att det finns en officiell klassificering av det slaget. En hastig sökning på nätet ger inte heller några bra träffar. Det närmaste jag kommer är att sjukdomen eller sjukdomsgruppen tas upp i Socialstyrelsens folkhälsorapport som kommer var femte år. (Den senaste finns här och tar upp "Hjärt- och kärlsjukdomar", "Cancer", "Skador", "Psykisk ohälsa" och "Alkohol- och drogmissbruk"). Är det vad ni menar med "klassas som folksjukdom"?

 

Sen undrar jag om kopplingen till Socialstyrelsen natinella riktlinjer. Det finns ju nationella riktlinjer för en massa saker som inte ingår i folkhälsorapporten, och på Socialstrelsen sida om hur de tar fram riktlinjer här så antyds det inte att det finns ett krav på klassificering som folksjukdom. TVärtom så skriver Socialstrelsen "När vi väljer riktlinjeområde inom hälso- och sjukvården är ett kriterium att området ska omfatta en stor grupp med en svår kronisk sjukdom som tar omfattande samhällsresurser i anspråk. Socialtjänstens riktlinjer väljer vi utifrån liknande kriterier: stor patient- eller klientgrupp med en svår sjukdom eller svåra problem (till exempel missbruk av alkohol). Det ska även finnas ett stort behov av vägledning hos beslutsfattare och profession."

 

Det verkar vara något här som jag missar, men jag förstår inte vad. Är det någon som kan förklara?

 

/Christer