Vi kräver att endometrios erkänns som folksjukdom!


Gäst

/ #12

2015-02-20 06:08

Önskar att läkare kunde samarbeta med alternativmedicinare. Det är mycket kostsamt att stå för det själv.