Anmäl ordningsvakten 6 feb 2015


Gäst

/ #362

2015-02-10 20:13

Det är svårt att veta vem en människa är när man anställer dem. Men när det senare visar sig att denna individ är kapabel av att utföra en sådan omoralisk handling som i denna situation så måste samhället stå emot och anmäla detta som brott. Individen ifråga måste straffas genom att aldrig mer i sitt liv få ha någon typ av auktoritet eller makt i något sammanhang där hen kan utsätta andra människor i fara pga sin egna mentala instabilitet som tydligt visats här genom att utföra våld mot ett barn. Säkerligen har denna individ själv upplevt mycket våld i sin barndom och anser denna handling vara rätt, hen har tyvärr inte lärt sig moralens grundregler av vad som är rätt eller fel. Därför blir det nu samhällets uppgift att visa att detta är fel inte bara för denna individ men också för alla andra som anser denna handling vara den enda utvägen vid en situation som denna.