Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!


Gäst

/ #19

2014-12-12 01:02

Varför skall Tjänstemän inte stå till svars för deras handlingar ? Dom måste naturligtvis stå till svars för deras påstående och handlingar som vanliga medborgare får göra.