Färjtrafiken i skärgården måste tryggas!!


Gäst

/ #19

2014-10-29 12:31

jag är sommarboare på Korpo. Tycker skärgården måste ha en chans att överleva och inte bli en enda stor semesteranläggning