Färjtrafiken i skärgården måste tryggas!!

Niklas

/ #9 petitionen finns på båda språken/löytyy myös suomeksi

2014-10-27 21:48

har skrivit adressen på båda språken! Och aktionen kring saken är i full gång på många plan,nu är det dags att allmänheten lägger punkt för tjänstemännens idiotik!

Adressi on kirjoitettu molemmilla kotimaisilla kielillä! Ja asiat ovat vireillä jo monella taholla,nyt on kansalaisten aika nousta barrikaadeille ja laittaa piste virkamiesten mielivallalle!!