Stopp nu! Aldrig acceptera mobbing!


Gäst

/ #18

2014-09-30 06:45

Det verkar saknas något i lärarutbildningen - lärare borde vara experter på att förhindra och avstyra mobbning. Därför tycker jag att som en ÅTGÄRD vore obligatorisk vidareutbildning för alla lärare i hur man hanterar mobbning.