Häv hästmannens djurförbud


Gäst

/ #29

2014-09-27 06:45

Jag undrar hur många lagbrott myndigheterna gjorde sig skyldig till? Brott mot lagen omverksamhet inom djurs hälso- o sjukvård, EGs förordningar, djurskyddslagstiftningen, Brottsbalken, Rättegångsbalken, de mänskliga rättigheterna mm. Det är en skam för Sverige med djurskyddet! I Finland tex omhändertas endast några få fall om året medan i Sverige så ser polisens djurstallarna till att tjäna miljoner med hjälp av myndigheterna. Undrar om Insp Ingela ens är behörig att få jobba ute i fält, begär ni också ut henne CV enl lagen om offentliga handlingar.