Bevara Sunnanbergs skola


Gäst

/ #2

2014-09-24 18:48

Skolan bevisligen utomordentlig; fantastisk personal, med blick för såväl hela klasser som den enskilda individen. Eleverna alltjämt trygga i Sunnanbergs skola.