Ställ Länstyrelsen till svars för denna inhumana slakt!


Gäst

/ #109

2014-06-24 10:52

Detta måste upphöra NU, NU, NU.
Brutalt och inhumant !