Låt Blessing och hennes döttrar få stanna i Sverige!


Gäst

/ #22

2014-05-30 10:22

Rätten till liv är den mest essentiella, det är vår skyldighet att att inte utsätta våra medmänniskor för situationer där denna rättighet hotas.