Vi vägrar nedläggning av Mälarstrandskolan!


Gäst

/ #8

2014-05-10 23:21

när de som arbetar med elever i mälarstrandskolan har lyckats med en modell som fungerar för att hjälpa de barn och ungdomar, som har lättare att bli störda i större klasser och som har vissa koncentrationssvårigheter, då ska det slås sönder av politiker och tjänstemän som inte har en aning om vad det handlar om. varför? vad får de för vinst av detta?