Upprop mot LRF ang deras beslut att släppa Gmo-foder fritt i sverige


Gäst

/ #172

2014-05-08 11:24

I Broder Kristoffer Wäsströms namn skall jag för all min livstid kämpa för Godheten som finns i Vart levande.