Upprop mot LRF ang deras beslut att släppa Gmo-foder fritt i sverige


Gäst

/ #133

2014-04-27 13:30

Jag bor på en farm i Australien och jag har sett och ser fortfarande med egna ögon hur mycket GMO's förstör. GMO's förstör våran jordmån,våran hälsa och våra barns hälsa. GMO förstör även hälsan för alla djur, boskaps såväl som vilda djur som äter säden, betar på ängarna där det växt GMO och där fåglar spridit GMO frön genom bajset och nya plantor börjat växa.
När GMO väl släppts lös, går det aldrig att få det ogjort. Var inte giriga och snälla se längre fram än era näsor räcker, resten världen vänder sig bort från GMO's, Monsanto, Syngenta, Dupont och Bayer. Gör det ni med, innan det är försent.