Avskaffa bältesläggning inom svensk psykiatri!

Psykiatri

/ #28

2014-04-26 15:02

Bältesläggning ska ske som absolut sista åtgård. Om en patient håller på att ha ihjäl sig själv eller någon annan.. I dessa situationer, när inga samtal i världen hjälper och patienten skadar sig själv eller personalen, vad ska man ta till? Har någon något kontret exempel?
Tyvärr är det inte så att man i alla lägen kan förutse vad som kommer hända och förbygga det.