Ställ Länstyrelsen till svars för denna inhumana slakt!


Gäst

/ #42

2014-04-23 08:45

Att det ens är möjligt i dagens samhälle att ha medarbetare som driver egna vendettor med människor de träffar. Miljö och hälsa har spelat ut sin roll när man agerar på detta viset. Denna hälsoinspektör ska inför rätta så inte fler får lida av dennes gärningar.