Upprop mot LRF ang deras beslut att släppa Gmo-foder fritt i sverige


Gäst

/ #25

2014-04-21 06:44

Detta handlar om vem som ska ha makten över maten i morgon, ska vi släppa den makten till en multinationellindustri ?