Ja till Kärnkraftsfritt Bottenviken och Kvarken

Grover

/ #20

2014-04-12 20:50

Visste du att…

Kärnkraften är lika miljöneutral som vindkraft och vattenkraft.
Avfallsfrågan är löst, amerikanska WIPP är redan i drift och KBS-3-metoden i Sverige är färdig att användas.
Uranbrytning inte värre än annan gruvbrytning
Ingen människa skadades vid Harrisburgolyckan
Ännu har ingen skadats av strålningen från Fukushima
Totalt uppskattas 5000 människor under en hel generation dö pg.a. Tjernobyl
200 000 människor dog p.g.a. vattenkraftsolyckan Banqiao i Kina
Luftföroreningar från förbränning dödar 600 000 människor varje år, varav en stor del kommer ifrån kolkraft.
du själv är radioaktiv?
det är farligare att bo i Stockholm än att arbeta i en urangruva?
plutonium i decennier använts som energikälla i pacemakers?
även vikingarna var radioaktiva?
vedeldning ger i Sverige lika många cancerfall varje år som Tjernobyl gör på 50 år?
svavelnedfallet dödar lika många europeer som en Tjernobylolycka vart tredje år?
energisparande har gett svenska folket större stråldos än Tjernobyl?
naturens eget slutförvar har hållit tätt i 2 miljarder år?
ett hektar energiskog måste brännas upp var femte minut för att ersätta Barsebäck?
länder utan kärnkraft importerar el från kärnkraftländer?
sol- och vindkraft måste kompletteras med reservkraft efter väder och vind?
redan dagens använda kärnbränsle skulle kunna ge oss lika mycket el som hittills ända fram till nästa istid?
1 kg ved ger 1 kWh el samt kväve- och cancerogena rökgasutsläpp och tungmetaller i askan?
1 kg kol ger 3 kWh el samt koldioxid-, kväve-, svavel- och cancerogena rökgasutsläpp och tungmetaller i askan?
1 kg uran ger 50.000 kWh el samt inga skadliga utsläpp och en så liten mängd avfall att allt kan hållas avskilt från biosfären?
även länder utan kärnkraftverk har kärnreaktorer?

/GroverBetald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook