NEJ till rovdjurspropositionen!


Gäst

/ #2

2013-11-25 15:08

Även med känsloargumenten åt sidan så uppfyller inte innehållet i propositionen det angivna syftet mht populationsstorlek och målsättning för bevarandestatus. Gör om, -gör rätt!