Protest mot vårdchefernas lönehöjningar!


Gäst

/ #8

2011-05-20 17:28

Eftersom chefernas löner är så höga som de redan har i sitt lönekuvert bör de ej få högre lön.