Bevara torget i arvika


Gäst

/ #21

2013-07-23 19:36

Typisk Arvikapolitiker förslag.
Först konstaterar för hög partikelutsläpp i centrumet och sedan kommer på tanken att stationera bussar (!) på torget i stället att ha dem vid sidan om stationen. Grönköping hälsa! Vad säger stadsarkitekten?
Så länge en damm i sundet ska till få inte byggas någonting alls i hamn.