Rädda Radio Extrem - Pelastakaa Radio Extrem

Hans Åström
Korsholm

/ #4 Nya ideer behövs

2007-11-23 09:23

Radio X3M är en finlandssvensk Public Service radiokanal riktad till svensktalande ungdom som drivs av YLE, den finska rundradion, med ett format lika Sveriges Radio P3.

Som ett led i inbesparingsåtgärder initierade av TV-licensflykten (50000 uppsagda licenser) som var en direkt följd av ett klantigt utfört digitaliseringsprogram, planerar YLE att lägga ner bl.a. Radio X3M. Jag är kanske lite paranoid här men är inte dethär lite fortsättning på det som startade med slopandet av studentsvenskan, slaktandet av det svenskspråkiga polisväsendet och rättsinstanserna ? Angrip de ungas egen identitetsbildande kanal och du angriper finlandssvenskans kärna.
Nu mina finlandssvenska medbröder och systrar är det dags för lite "lateral thinking"...

a) behöver vi nåt YLE i framtiden? Behövs "Public Service" överhuvudtaget och om det behövs, skall det då finansieras med licenser eller skattemedel?
Mot licenssystemet talar det att radio- och TV- media har genomgått en så total förvandling under det senaste decenniet att "etermedia", d.v.s. och apparatur för sändning och mottagning av bild- och ljudunderhållning inte längre kräver traditionella TV- och radiomottagare utan bara en PC eller satellitmottagare.
Om nån bara vill följa med YLE:s webbsändningar av radio och TV med PC eller mobiltelefon, varför då betala en TV-licens?
Mitt förslag är att öronmärka en del av intäkterna från statsskatten som en "Public Service"-del och samtidigt införa ett betalkort för YLE:s övriga mark- och kabelsända TV-kanaler förutom TV1 och FST.

b) Separera helt den svenska programverksamheten ur YLE och förhandla fram ett nytt eget kontrakt med Digita Oy (Digita är det fransktägda bolag som driver sändarna och som har YLE i ett strypgrepp med sina höga hyror för sändartid.) eller säg upp det till den del som berör den svenskspråkiga verksamheten. Överför det mesta till webben och starta små sändare i ett tätt nätverk runt svenskfinland matade av webbsignalen. TV:n blir lite mer komplicerad men kan lösas på samma sätt som VLT har gjort med SVT i Vasatrakten.
Finlandssvenskarnas licensmedel skall öronmärkas och överföras direkt till den svenska programverksamheten.

b) Bryt ut den svenska delen helt ur YLE och överför den administrationsmässigt och produktionsmässigt till till Åland och bygg upp en helt fristående allfinlandssvensk versamhet i Mariehamn. Ålands landskapsstyrelse skall få rätt att driva in licensmedel på fastlandet.