Låt Süperstar Orkestars trummis stanna i Sverige!


Gäst

/ #1

2013-04-05 18:55

Om EU ska ha någon respektabel hållning till romer bör det vara att ge alla romer hedermedborgarskap med pass giltiga i alla Europas länder. Inga europeer har förstått att vara kosmopolitiska på samma sätt som romerna. Det är dags att ge någonting tillbaka och sluta behandla oskyldiga människor illa.