STOPPA HEMLÖSHETEN!!!


Gäst

/ #341

2013-03-01 01:49

Tack för detta initiativ. Detta är av högsta angelägenhetsgrad.Vet av egen erfarenhet hur ett liv utan hem kan kännas. Alla till buds stående sätt att vara med till förändring måste tas i anspråk. Mvh U Jakobsson. Malmö.