Stoppa vindkraft i Odensvi med omnejd!

Kontakta namninsamlingens skapare

Diskussionsämnet har skapats automatiskt av petition Stoppa vindkraft i Odensvi med omnejd!.


Gäst

#1

2014-05-21 19:55

Stoppa detta vansinne med gigantiska vindkraftverk vid vårt hus!

Gäst

#2

2014-05-22 05:37

Ska de byggas vindkraftverk i området ska det vara med de boendes samtyck!!!
Peo

#3 Om ekonomisk girighet mot sunda beslut

2014-06-02 19:01

- Är det klokt och sunt att exploatera detta fina naturområde, där varg och björn strövar fritt, och där fiskjusen häckar och örnen har sina jaktmarker. I nära anslutning till denna tänkta exploateringsyta finns flodpärlmussla och bäcköring i vattendrag. Vågsjön är en källsjö som idag omges av stora sammanhängande "orörda" skogar, där också det finns goda möjligheter att beskåda tjäderspel under tidiga vårmorgnar. Detta rika djurliv och många människors naturupplevelser, i skogar och sjöar inom området, kommer att påverkas negativt om vinkraftparken blir verklighet i dessa trakter. Utan tillgång till "naturen runt knuten" som ett boende i Köpings kommun innebär, försvinner ett viktigt argument för många människor med naturen som intresse att bosätta sig i västra mälardalen. 
- Ska vi förstöra detta landskap med energiproduktion?
- Exploatera vindkraften efter våra stora vägar istället, där bruset idag finns, och där miljön redan är påverkad.
- Låt naturen runt vågsjön vara orörd för människor och djur som strövar, och finner sin rekriation i dessa "orörda" marker.
- Låt sunda beslut stå mot ekonomisk girighet.

Vill ha svar

#4 Komunalval i höst

2014-06-03 05:45

Vilka intressen företräder våra lokalpolitiker i frågan om att exploatera naturen kring Vågsjö?
Detta är en viktig fråga för många människor i kommunen inför höstens val.

Gäst

#5

2014-06-03 19:01

Vindkraft är ett mycket bra alternativ för el-produktion i Sverige, men alla platser är inte lämpliga för den typen av verksamhet. Vindkraftbolagens intressen gör att noggranna mätningar av vindflöden mm genomförs i syfte att få ut så mycket effekt per investerad krona som möjligt, men minst lika noggranna undersökningar behöver också göras för att bedöma inverkan på hälsa och miljö.

Området är ett av få i Mälardalen med ett avstånd till städer, industrier, större vägar mm som gör området i det närmaste helt befriat från det kontinuerliga buller, vars negativa hälsoeffekter blir tydligare och tydligare i takt med att vår kunskap om dessa ökar. Området är därför idag och kommer troligen att i framtiden bli ännu viktigare, som rekreationsområde för många boende inom någon timmes bilavstånd. En utbyggnad i denna skala skulle innebära kraftigt höjda bullernivåer i hela området och därmed också ta ifrån boende i närheten deras möjlighet att få uppleva tystnaden och förebygga ohälsa på rimligt avstånd från sina hem.

Det finns många alternativa platser att uppföra vindkraftverk på, som kanske inte vore lika ekonomiskt lönsamma som denna, men som har ett lägre pris för människor och miljö i dess närhet.

Gäst

#6

2014-06-04 21:59

Förefaller vara ett något överilat förslag...

Gäst

#7 Tobias

2014-06-10 10:49

Jag är inte emot vindkraft. Jag är däremot starkt emot exploatering av vindkraft i stor skala där naturen och allt vad den ger tar skada. Orörd natur och friluftsområden ska icke drabbas.

Vindparker anläggs där de upplevs och tar minst skada, tex havsbaserade* eller i närhet vid redan etablerade Europavägar.

Låt flora, fauna och friluftsliv leva vidare - Rör inte område Odensvi V1!

* http://www.vindkraftsnyheter.se/2014/03/lillgrund-har-liten-p-verkan-p-fiskbest-ndet
* http://sv.wikipedia.org/wiki/Vindkraftspark

Gäst

#8

2014-06-10 18:42

Vill absolut inte ha dessa monster här.

Gäst

#9

2014-06-25 19:33

I Köping kommuns aktuella turistbroschyrer berättas om naturreservat, Venabäckens porlande vatten och sällsynta musslor. Om att uppleva en naturnatt vid Venabäcken och det beskrivs som upplevelser långt bort från stadens puls. Med en vindpark intill dessa upplevelser får kommunen göra om beskrivningen eftersom naturen inte kommer att upplevas som orörd och tyst. Turisterna kan välja bort att komma vi som bor här har en gång gjort ett val för att komma bort från stadens puls och ljud och uppleva närheten till skog och mark. Nej till vindpark Odensvi.

Gäst

#10

2014-07-02 20:24

Förstår inte hypen med vindkraft. Den funkar bäst när behovet är lågt och står mest still när det är kallt.

Man kan nog säga att vindkraften inte är en lönsam lösning. Det går väl plus minus noll och gör miljömuppar nöjda.

Men de som bygger kraftverken är väl nöjda och skrattar hela vägen till banken..

Gäst

#11

2014-07-13 16:06

Vi måste värna om den orörda naturen och rika djurliv som finns i Odensvi. Vindkraften skall etableras där den inte skadar miljön och människor.
Duvhällen

#12 Stopp planering av gigantiska vindkraftverk intill bygden

2015-03-02 11:08

Stopp all planering av Scanergys gigantiska vindkraftverk på platser som inte är av Riksintresse!Det blåser inte  tillräckligt mycket! Vi som bor nära intill de planerade områden och har vara hemmamöljöer nära alla Scanergys planerade område bör tas på allvar. Projktörens och enskilda markägarens intresse (Pengar!) får inte vara viktigare en all fakta och alla argument som vi boende framför! Dessutom planerar Scanergy att sälja alla planerade anläggningar till utländska företag!