Ja till Kärnkraftsfritt Bottenviken och Kvarken

Kontakta namninsamlingens skapare

Diskussionsämnet har skapats automatiskt av petition Ja till Kärnkraftsfritt Bottenviken och Kvarken.


Gäst

#26

2014-04-14 15:38

Kraftproduktion ska vara miljösäkert nu och för all framtid, dvs vatten-, våg, sol- vindkraft.


Gäst

#27

2014-04-14 21:51

Bottenviken, norr om Kvarken är den renaste delen av världens mest nedsmutsade och radioaktiva innanhav, Östersjön. Därför vore det ett oacceptabelt miljöbrott att bygga ett kärnkraftverk i Pyhäjoki. Strålningen vet heller inga gränser, därför angår detta projekt lika mycket Sverige som Finland. Mot bakgrund av händelserna i Ukraina är det dessutom extra riskfyllt med Rosatom som största, dominerande delägare i kraftverket!

Gäst

#28

2014-04-15 11:18

Done!

Gäst

#29

2014-04-15 18:04

ok bra

Gäst

#30

2014-04-16 20:55

Bra initiativ. Vi hoppas på inget kärnkraftverk,men satsningar på förnybar energi såsom sol, vind och vatten, samt energieffektiva lösningar inom samhället istället. No more nuclear accidents like Fukushima and Tjernobyl.

Gäst

#31

2014-04-17 11:06

Greenpeace about the FUKUSHIMA NUCLEAR DISASTER:

The Fukushima nuclear disaster showed us once again that nuclear reactors are fundamentally dangerous. Not only do they cause significant damage to the environment, the health of populations and to national economies, the heavy financial cost of a meltdown is inevitably borne by the public, not by the companies that designed, built, and operated the plants. None of the world’s 436 nuclear reactors are immune to human errors, natural disasters, or any of the many other serious incidents that could cause a disaster. Millions of people who live near nuclear reactors are at risk.

The lives of hundreds of thousands of people continue to be affected by the Fukushima nuclear disaster, especially the 160,000 who fled their homes because of radioactive contamination, and continue to live in limbo without fair, just, and timely compensation. They have only a false hope of returning home, yet the Japanese government is eagerly pushing to restart reactors, against the will of its people, and without learning true lessons from Fukushima.

Gäst

#32

2014-04-18 00:02

Detta måste stoppas innan det är för sent!
This project must be stopped in Time before it is to late

Gäst

#33

2014-04-18 09:03

Kärnkraften är farlig, dyr och onödig!
locus

#34 Re:

2014-04-18 09:04


Gäst

#35

2014-04-18 16:32

Vi behöver inte mera kärnkraft i Norden - det räcker nu! Sedan har jag inget förtroende för Fennovoima. Jag såg på nära håll vilka metoder dom använde i Sydösterbotten vid uppköpen av mark. Nu blev det inget där utan det blev Pyhäjoki i stället.

Gäst

#36

2014-04-18 19:55

Att bygga ut kärnkraft är ju galenskap, satsa på förnybar energi istället!

Gäst

#37

2014-04-19 09:17

Rena rama självmordet att ha kärnkraft där

Denna post har tagits bort av personen som skrev den (Visa detaljer)

2014-04-19 13:18Gäst

#39

2014-04-20 18:39

Kärnkraften är alltför farligt för att höra till modern elproduktion.

Gäst

#40

2014-04-22 11:16

Jag vill vara med och rädda kommande generationer. Därför ja till Kärnkraftsfritt Bottenviken och Kvarken

Gäst

#41

2014-04-24 12:48

Kärnkraften: Förlegad, extremt dyr och olönsam, låg verkningsgrad,farlig för människor och miljö - en energiform utan framtid - när ska beslutsfattare (politiska och andra)våga erkänna det och rätta sitt handlande därefter?

Gäst

#42

2014-04-25 20:55

Vi måste tänka på det som har riktigt betydelse för oss. Jag vill ha fortsatt människosläkte på jorden.
"Skorpan"
Gäst

#43

2014-04-26 20:20

NU MÅSTE det bli ett "Moraliskt Uppvaknande", när det handlar om hanteringen och planeringen av det "korrupta" Ryska energibolaget  Fennovoimas  "riskfyllda" Kärnkraftsbygge  i Pyhäjoki på  Findlands östkust!

En MASSIV protestmanifestation från  `HELA  NORRA  EUROPA  NU´,  är av "STÖRSTA" vikt, för att det ska bli ett "effektivt" och verksamt `TRYCK´ på det  Finska Bolaget, för att  INTE  anlita det  Ryska bolaget  som har anlitats till att bygga detta fruktansvärt "riskfyllda" Kärnkraftverk! Ska vi "tåla" hur mycket som helst...!!  Ett NYTT Kernobil..??!!

Det är  OFÖRLÅTLIGT  om Vi, Sverige, Norge, Danmark, Polen, Estland, Lettland Och Littauern  INTE OMGÅENDE  "GÅR SAMMAN" med  STÖD av EU  mot detta bygge!!

Vi `M Å S T E´ säga ifrån  NU!  Och vi `M Å S T E´  VÅGA "STÅ EMOT"  det  "ONDA ORENA  och  KORRUPTA",  när vi ser det "krypa inpå oss" !!  Vi kommer  ALDRIG  att förlåta oss själva och  ALDRIG  kunna se våra barn i ögonen om vi låter detta gå `förbi oss´!! Jag säger bara  EN  sak.....SVERIGE  VAKNA...och  GÅ SAMMAN  NU !!

 


Gäst

#44

2014-04-27 00:24

Vår värld behöver inga fler resurser lagda på ohållbara system som ett kärnkraftverk byggd på skakiga korrupta händer!

Gäst

#45

2014-04-27 11:36

”Förlåt oss jord är en sång ämnad att återge människan förlorad förundran inför sin existens förutsättning, moder jord, genom bön om förlåtelse. Oberoende om jorden är skapad av en högre makt eller tillkommen av en slump bör vi hålla den helig eftersom den föder våra andetag. I denna text viskar människan via vinden några ömma ord till livets moder."

Du vind som smeker vår sargade jord
och som troligen har hennes öra
viska från mig några värmande ord
några skimrande ömma och sköra.

Säg henne tack mor för de gåvor du strött
över barnskarors skriande hopar
förlåt oss mor att vi rivit, förött
dina flortunna sinnrika knopar.

Förlåt alla sarjande hugg och slag
förlåt ock de djupaste såren
vi lovar bli vuxna en vacker dag
och gälda de förlorade åren.

Tack kära mor för de blommor du ger
för de vindar som svalkande drar
för toner som gläder och tröstar och ber
i din flammande färgbudoar.

Solo

Du vind som smeker vår sarjade mor
och som svalkande rör hennes panna
lyssna med henne var psalmerna bor
och låt skogarna sjunga de sanna.

© s-e forslin
Tonsättning: Karl-Erik Mattsson

Gäst

#46

2014-04-29 11:05

Bort med all kärnkraft! Var rädd om våra liv.

Gäst

#47

2014-04-29 17:45

Vi börjar med detta område och hoppas det sprider sig..

Gäst

#48

2014-04-29 18:40

För mina barns skull säger jag självklart JA till Kärnkraftsfritt Bottenviken och Kvarken
Novisen

#49

2014-04-29 23:31

Ni bör skriva om den andra punktsatsen. Som den är skriven nu så är avveckling av kärnkraft inte en lösning "på energislöseriet, smart energiteknik och olika förnybara energilösningar".

Gäst

#50

2014-05-02 08:01

Varför bryr vi oss inte om varken nu levande eller kommande generationer?Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...