Ja till Kärnkraftsfritt Bottenviken och Kvarken

Kontakta namninsamlingens skapare

Diskussionsämnet har skapats automatiskt av petition Ja till Kärnkraftsfritt Bottenviken och Kvarken.


Gäst

#176

2015-05-15 19:34

Det är mycket mycket viktigt. Folket måste få bestämma om sin framtid.

Gäst

#177

2015-05-15 23:27

Norra delen av Sverige är den renaste och fräschare miljö. Väldigt friskt och rent miljö varför vill ni förstöra det?! Låt Norrland vara rent.

Gäst

#178

2015-05-18 15:43

Av omtanke om miljön och framtiden for våra barn och Norden.

Gäst

#179

2015-05-18 15:46

Av omtanke om våra barn och framtiden och Finland och Norden!



Gäst

#180

2015-05-19 16:00

Jag anser att Pyhäjoki-projektet är ett enormt risktagande säkerhetsmässigt, ekonomiskt och politiskt.

Gäst

#181

2015-05-23 09:28

Säger sig självt att vindkraft och solen ger förnuftigare el.

Gäst

#182

2015-06-03 13:59

Jag är rädd för kärnkraft o vill att vi ska skrota den och i stället satsa på förnybar energi!!!

Gäst

#183

2015-06-03 16:18

Självklart

Gäst

#184

2015-06-03 18:02

Jag känner mig inte trygg med kärnkraftverk

Gäst

#185

2015-06-03 20:21

Kärnkraft är inte en framkomlig väg för energiskapande. Farorna och kostnaderna kan varken vi eller, och det är ett hemskare perspektiv, kommande generationer någonsin komma ifrån.
Att riskera människoliv och hälsa finns det inget försvar för nu eller om tusen år.

Gäst

#186

2015-06-03 22:56

Kärnkraften är 1900-talets energi. Vi är nu på 2000-talet och ska jobba med förnyelsebar energi!

Gäst

#187

2015-06-04 09:42

Risktagning med uppbevarande av kärnavfall samt fungerande kärnkraftverk är inte värt att ta. Vi kan aldrig bortse från den mänskliga faktorn samt naturkatastrofer!

Gäst

#188

2015-06-04 21:37

Jag stöder uppropet.

Gäst

#189

2015-06-05 10:31

Tycker inte att ett till bygge av kärnkraftverk är nödvändigt, istället borde man satsa på förnyelsebara alternativ såsom tex. vindkraft, vattenkraft. Varför bygga ett till kärnkraftverk då avrustning av dessa påbörjats i en del andra länder och mer miljövänliga alternativ på sikt börjats och kan tas mer och mer i bruk. Vi lever på 2000- talet då nya mer miljövänliga ska tas i bruk och inte trampa kvar i 1900 - talets spår med farliga alternativ med stora risker och problem med miljöfarligt avfall och dess förvaring.
Bor även inom 200-300 km radie från det tilltänkta byggnadnationsstället och inte alls intresserad av ett kärnkraftverk så nära eller överhuvudtaget mera i vårt moderna samhälle med nya miljövänliga tekniker och miljötänk.

Gäst

#190

2015-06-05 14:08

För att det finns bättre lösningar än kärnkraftverk och vi behöver inte bli mer beroende av grannarna i öst än vi är.

Gäst

#191

2015-06-05 16:20

Jag har Alltid varit emot Kärnkraft, inte något bra alternativ alls, man kan ha Vindkraft istället.

Gäst

#192

2015-06-05 19:59

Kan ej förstå varför Finland väljer att bygga ut kärnkraften, medan andra länder väljer att avveckla. Jag vill inte lämna kärnavfall efter mig till kommande generationer, det finns vettigare lösningar.

Gäst

#193

2015-06-25 10:00

Jag är emot Kärnkraften och har varit det sedan 70-talet. Jag är emot farorna med kärnkraften och jag minns ännu alla de olyckor som skett där cancerframkallande och miljögiftigt utsläpp skett som skadat människor, djur och den omgivande miljön för 1000 tals år framöver. De giftiga partiklarna finns kvar idag också, i människan, i djuren i växter och i atmosfären. Den s.k. slutförvaringen är ett fantasiexperiment som skapats av profithungriga män(niskor) som inte tänker på kommande eller närvarande generationer. Fakta talar för sig själv. NEJ TILL KÄRNKRAFT !!!
Rita Eliason
Sverige

Gäst

#194

2015-07-04 03:12

Kärnkraftens största problem är avfallet. Har vi redan gett upp hoppet om att det överhuvudtaget blir väldigt många kommande generationer framöver? Huvudsaken vi får "billig" energi. Men vi har ju redan Olkiluoto 3. Eller just ja, inte ännu.

Gäst

#195

2015-07-04 08:50

Jag vill verkligen ha ett kärnkraftsfritt Bottenviken!

Gäst

#196

2015-07-04 09:10

Jag tror inte på kärnkraft som energikälla!

Gäst

#197

2015-07-04 11:22

Ingen kärnkraft speciellt sålänge ryssarna är inblandade

Gäst

#198

2015-07-04 22:30

Tänker på kommande generationer!

Gäst

#199

2015-07-05 08:14

Det räcker med de kärnkraftverk som finns

Gäst

#200

2015-07-05 08:57

Vill inte utsättas för risken som det innebär att bo granne med ett kärnkraftverk.



Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...