Föräldrar för förskoleupproret

Kontakta namninsamlingens skapare

Diskussionsämnet har skapats automatiskt av petition Föräldrar för förskoleupproret.


Gäst

#1

2013-11-28 09:59

Arbetar skälv som förskollärare lärare yidigare åldrar. Det är tufft ute på "golvet" politiker måste börja förstå det!

Gäst

#2

2013-11-28 10:22

Bra initiativ. Satsa på barnen idag!!!
/Mamma Anna

Gäst

#3

2013-11-28 10:53

För en bättre arbetsmiljö för våra barn!

Gäst

#4

2013-11-28 12:09

Självklart skriver jag på, för mina barns skull!!

Gäst

#5

2013-11-28 14:18

Det är hög tid att vi får möjlighet att göra ett bra jobb, i Förskolan! Nu är det stressigt, för hög ljudnivå och vi pedagoger blir sjuka, av den farliga arb. miljön. Högt blodtryck, sömnsvårigheter är så vanligt, hos oss, och det säger ju nå't om vår situation!
Barnen mår ju inte heller bra, när vi inte hinner med att se, bekräfta och vägleda.
Vi får fler och fler barn som blir koncentrationsstörda, knuffas och bits. Vad leder det till i framtiden???
mamma Anna

#6 Förskoleminister

2013-11-28 14:34

Borde även skickas till förskoleminister Maria Arnholm (fp)!

Gäst

#7

2013-11-28 19:12

Barnen är de viktigaste vi har!pedagogerna ska känna att dem har tid till/ork att se alla barn o känna glädje för sitt jobb

Gäst

#8

2013-11-28 20:40

Bränn inte ut våra barns fantastiska förskolefröknar! Ge dem verktyg och tid för att kunna ta hand om våra barn på det sätt de förtjänar!

Gäst

#9

2013-11-29 07:53

Kaotisk förvaring eller pedagogisk verksamhet? Det är nästa generation det handlar om, och att ge dem en bra start i livet. Det är inget man kan vifta bort.

Gäst

#10

2013-11-29 16:00

(y)

Gäst

#11

2013-11-30 15:06

Viktigt!

Gäst

#12

2013-11-30 17:59

Bekräftar

Gäst

#13

2013-12-03 12:03

Det är idag som vi formar våra barns medvetande. Det politiska arrogansen kommer och straffa sig i framtiden.

Gäst

#14

2013-12-03 17:04

Bra initiativ!!!

Gäst

#15

2013-12-04 07:22

Klart att förskolan måste göras bättre och kvalitet kan man bara uppnå genom minskade barngrupper o mer personal! Hur ska förskolepersonalen annars hinna med att se alla barn??

Gäst

#16

2013-12-04 11:29

Förskolorna i Sverige tillhör snart de sämsta i Europa.
Noa

#17

2013-12-12 07:05

Har en dotter på 3 i måndags blev hon slagen och har fått en blåtira. Igår klippte ett annat barn henne. Så det behövs mindre grupper och mer personal på våra förskolor...

Gäst

#18

2013-12-12 14:01

Barn är viktiga och värdefulla. De behöver speciellt i tidig förskoleålder en lugn och trygg omgivning att utvecklas i och för att kunna bygga upp tillit till sin omgivning. I det samhälle vi lever i finns mer o mer stress och brådska. Varje barn har rätt till en barndom. Och varje barn vill bli uppmärksammat och lyssnad på. Så därför ska gränser finnas för gruppstorlek på dagis. Speciellt viktigt med mindre grupper i tidig förskoleålder med de små barnen. Barn har rätt till en första uppväxttid med tid för lek, fantasi och ro och möjligheter till god kontakt med de vuxna på förskolan /Elisabeth Gustavson Stockholm

Gäst

#19

2013-12-12 22:55

Obegripligt hur vårt samhälle kan snåla på den viktigaste resursen; den mänskliga! Jag menar: Barnen är vår framtid. Snålar vi på deras välmående och tillblivelse drabbar det hela samhället, och det tar inte särskilt lång tid innan vi märker konsekvenserna. Barn som inte är trygga och får samspela med vuxna de första levnadsåren får men för livet. Detta visar sig redan i skolan. Varför talas det inte om sambandet mellan ökande behov av stödinsatser i skolan och barngruppernas storlek i förskolan? Varför upprepar makthavarna att den svenska förskolan har hög kvalitet, när de stora barngrupperna omöjliggör kvalitet överhuvudtaget? Hur svårt att förstå är detta egentligen?

Gäst

#20

2013-12-19 21:10

För en bättre och säkrare miljö för våra barn.

Gäst

#21

2013-12-19 21:17

4 pedagoger ist för 3 på fm o 3 ist för 2 på em. Max 15 barn inskrivna.

Gäst

#22

2013-12-20 08:28

Barnen är vår framtid. Om de har stressade, trötta lärare finns det stor risk att deras stress smittar över och redan som 2 åring har du en stressfull omgivning. Stress är bevisat att det leder till många olika sjukdomar i längden. Vi kommer ha utbrända lärare, färre lärare eftersom det inte är ett lockande yrke. Som i sin tur leder till vikarier utan utbildning.
Vårt samhälle visar att små barn och barn över huvud tager har mindre värde. Mindre människovärde i det stora hela, är det ett Sverige vi han stå för?
McKensee (Mother of 2)

#23 Personal omvårdnad

2013-12-20 08:33

Så länge man ser och känner att barnen är trygga på sin förskola så känner man sig trygg som förälder. För att barnen skall fortsätta att kunna känna sig trygga så måste det finnas tillräckligt och "hel" personal vilket det inte finns i dagens sönderstressade samhälle.
Allt större grupper med barn på för få personal leder till fysisk/mental utmattning som leder till sjukskrivningar i längre och längre intervaller. Att personalen omsätts med vikarerande (ny) personal så ofta som den gör får barnen i slutändan att känna sig mindre trygga.


Gäst

#24

2013-12-20 20:24

För färre barn och fler pedagoger!

Gäst

#25

2013-12-22 16:09

Har försökt påverka sen vi fick maxtaxan.vi såg redan då att grupperna blev större och vistelsetiderna ökade för varje barn.tufft för alla! Varför inte införa 40 timmar i veckan för våra små barn?