Har vi samvete att svika Haddileh?

Kontakta namninsamlingens skapare

Diskussionsämnet har skapats automatiskt av petition Har vi samvete att svika Haddileh?.

Solidaritet

#1

2012-11-27 07:06

Det är i ofärdstider solidariteten prövas.

Gäst

#2

2012-11-27 18:18

Barnens Rätt!

Gäst

#3

2012-11-27 19:12

helt vansinnigt vad har utredarna för utbildning?
Matilda Modig, Socionom

#4 Följ socialtjänstlagen!

2012-11-28 10:59

Enligt svensk lagstiftning har barn rätt till goda och trygga levnadsförhållanden. Den biologiska mamman kan inte per automatik kräva någon rätt till "sitt" barn. Det finns ingenting som generellt är bäst för barn. Man måste ALLTID se till det enskilda barnet!
JWFER

#5

2012-11-28 13:39

Fruktansvärt att världen ska vara så här!

Gäst

#6

2012-11-28 21:16

Låt Hadille stanna hos den familj hon växt upp hos!

Gäst

#7

2012-11-28 21:17

Låt lilla Hadille stanna med den familj som tog hand om henne och ser henne som sin egen!
Nette

#8 Re: Följ socialtjänstlagen!

2012-11-28 23:16


Gäst

#9 Re: Re: Följ socialtjänstlagen!

2012-11-28 23:19

#8: Nette - Re: Följ socialtjänstlagen! 

 Måtte hon få stanna hos sina fosterföräldrar. Det känns nästan som att det handlar om prestige att de biologiska föräldrarna vill hämta hem henne.


Gäst

#10

2012-11-29 20:24

Det r väl självklart att den lilla tösen ska få stanna här i Sverige hos familjen där hon är uppväxt och det enda hon känner till!!
Det säger väl sig självt att denna lilla tös kommer att ta oerhört mycket skada rent psykiskt om hon ska bli upptryckt från den trygga värld hon nu befinner sig nu emot om hon ska flytta till ett för henne helt främmande land, främmande språk och framförallt främmande människor som dessutom redan har övergivit henne vad är det som säger att dom inte kommer att upprepa samma sak en gång till.
Nej hon ska självklart få stanna här i Sverige!!