Folkomröstning om EU utträde

Kontakta namninsamlingens skapare

Diskussionsämnet har skapats automatiskt av petition Folkomröstning om EU utträde.


Gäst

#101

2016-10-13 07:55

EU lockade kommissionärer med hög lön och stor makt. Med tanke på länders samarbete borde inriktningen varit en helt annan.

Om EU hade bestämt sig för samarbete mellan länderna ur ekonomisk-handel-politisk-humanitärt-socialt etc perspektiv hade jag uppskattat förhållandet. Då hade varje land fortsatt med sitt eget ansvar trots kommissionärers förflyttning, "högre upp".

Intresset har således förflyttats. Från nationalekonomins möjligheter i samarbete med andra. Till global ekonomins eller riskkapitalistens möjligheter i en konkurrerande herrevärld! Det blir fåtalsvälde! Diktatur om man så vill!

Det är inte särskilt svårt att förstå att "Herreväldet" kommer att försvåra det ekonomiskt för folken i länderna. I sin ensamhetsvälde som en "Gud" (mono) är det sannolikt inte alla folk som enväldet ens behöver bry sig om. I sin ensamhet är väldet sig själv nog.

Genom historien har vi haft en stark dragning till mono-(en) välde. Idag är den som exempel uppdelad i olika ekonomiska (parti) klasser. Det kallar vi demokrati.

Genom EU:s höga maktövertagande handlar det inte om länders eller nationers olika klasser längre. Det handlar, som jag ser det, om länderna i EU som olika ekonomiska klasser.

Många, många kommer att falla mellan stolarna. Vi ser hur Romerna har det idag!

Ibland måste man gå tillbaks i historien för att se tänkbar utveckling. Vi fick liberalism under 1700-talet. Kapital började växa genom gratis arbetskraft, produktion, kommers och handel.
En viss del av folket hade fördrivits från sina hem genom lagar. De tvingades till storbönder, storgodsägare och tvångsarbetshus som hade byggts för ändamålet. Makthavarnas tankar då var att Sverige skulle bli rikt i framtiden.

Under 17- och 18-00-talet hade vi misär och elände i Sverige. Särskilt i Stockholm. Alla som tvingats att vandra i landet fick inte arbete. Först med industrialiseringen sögs många "eländiga" upp i arbete.

Fortfarande görs människor arbetslösa vid lågkonjunktur. Många, många ger billig arbetskraft och bra ekonomiskt liv åt makthavare.

Idag har vi en förändrad liberalism då den ekonomiskt har växt till sig under flera hundra år och blivit global. Den står ännu i sin början och det ser inte ut som om vi går mot en ljusare värld idag.

Entreprenörer och kapital-företag har givits ekonomiska bidrag och gratis eller billig arbetskraft under historien.

Ekonomiska och politiska makthavare har fått lov att använda folket, utnyttja det, nyttja det osv i sina respektive länder. Folket är och har varit och objekt åt olika makthavare.

Det är kanske inte helt fel att vi börjar se på vår medmänniska som subjekt. De som arbetar för oss är det. Vi är alla både subjekt och objekt. Men objekt väljer vi själva att vara och så borde det få vara!
Cita

#102

2016-10-13 07:59

EU lockade kommissionärer med hög lön och stor makt. Med tanke på länders samarbete borde inriktningen varit en helt annan.

Om EU hade bestämt sig för samarbete mellan länderna ur ekonomisk-handel-politisk-humanitärt-socialt etc perspektiv hade jag uppskattat förhållandet. Då hade varje land fortsatt med sitt eget ansvar trots kommissionärers förflyttning, "högre upp".

Intresset har således förflyttats. Från nationalekonomins möjligheter i samarbete med andra. Till global ekonomins eller riskkapitalistens möjligheter i en konkurrerande herrevärld! Det blir fåtalsvälde! Diktatur om man så vill!

Det är inte särskilt svårt att förstå att "Herreväldet" kommer att försvåra det ekonomiskt för folken i länderna. I sin ensamhetsvälde som en "Gud" (mono) är det sannolikt inte alla folk som enväldet ens behöver bry sig om. I sin ensamhet är väldet sig själv nog.

Genom historien har vi haft en stark dragning till mono-(en) välde. Idag är den som exempel uppdelad i olika ekonomiska (parti) klasser. Det kallar vi demokrati.

Genom EU:s höga maktövertagande handlar det inte om länders eller nationers olika klasser längre. Det handlar, som jag ser det, om länderna i EU som olika ekonomiska klasser.

Många, många kommer att falla mellan stolarna. Vi ser hur Romerna har det idag!

Ibland måste man gå tillbaks i historien för att se tänkbar utveckling. Vi fick liberalism under 1700-talet. Kapital började växa genom gratis arbetskraft, produktion, kommers och handel.
En viss del av folket hade fördrivits från sina hem genom lagar. De tvingades till storbönder, storgodsägare och tvångsarbetshus som hade byggts för ändamålet. Makthavarnas tankar då var att Sverige skulle bli rikt i framtiden.

Under 17- och 18-00-talet hade vi misär och elände i Sverige. Särskilt i Stockholm. Alla som tvingats att vandra i landet fick inte arbete. Först med industrialiseringen sögs många "eländiga" upp i arbete.

Fortfarande görs människor arbetslösa vid lågkonjunktur. Många, många ger billig arbetskraft och bra ekonomiskt liv åt makthavare.

Idag har vi en förändrad liberalism då den ekonomiskt har växt till sig under flera hundra år och blivit global. Den står ännu i sin början och det ser inte ut som om vi går mot en ljusare värld idag.

Entreprenörer och kapital-företag har givits ekonomiska bidrag och gratis eller billig arbetskraft under historien.

Ekonomiska och politiska makthavare har fått lov att använda folket, utnyttja det, nyttja det osv i sina respektive länder. Folket är och har varit och objekt åt olika makthavare.

Det är kanske inte helt fel att vi börjar se på vår medmänniska som subjekt. De som arbetar för oss är det. Vi är alla både subjekt och objekt. Men objekt väljer vi själva att vara och så borde det få vara!


Gäst

#103

2016-10-13 10:48

Sverige ska styras av Svenskar och inte EU

Gäst

#104

2016-10-13 12:31

Är starkt emot EU och dess korruption!

Gäst

#105

2016-10-13 12:38

Av den anledningen att jag aldrig varit för eu dessutom skall varje land ha sin egen valuta som förr dessutom är wu överstatlighet dominans mm.

Gäst

#106

2016-10-14 04:53

Jag Röstade JA när det Begav sig..
Mina Barn (nu unga vuxna) skulle
Få lättare att Studera/Arbeta i Europa!
Men Ut/Avvecklingen blev Något HELT
ANNAT!!! Något som Jag ALDRIG Ens
kunde FÖRESTÄLLA MEJ!!!!!
UT UR EU!!! SVERIGE MÅSTE BLI
SVENSKT IGEN!!! Med Våra Demokratiska
Värderingar!!! ☺

Gäst

#107

2016-10-14 05:02

Hela EU sitter bara för maktens skull inte för att göra Europa bättre snarare sämre

Gäst

#108

2016-10-14 08:21

rösstade nej till eu första gången

Gäst

#109

2016-10-14 15:07

Vi måste gå ur EU

Gäst

#110

2016-10-14 16:17

Varför ska en hop genomkorrumperade EU-styrande bestämma över oss?

Gäst

#111

2016-10-15 10:08

För att Sverige ska ta sig ut ur EU såklart!

Gäst

#112

2016-10-15 16:48

För att jag tycker att Sverige ska gå ut ur EU...

Gäst

#113

2016-10-15 18:38

jag vill att vi lämnar EU helt enkelt. Hela EU sitter bara för maktens skull inte för att göra Europa bättre snarare sämre


Gäst

#114

2016-10-16 03:07

Röstade nej. Ser inget gott i EU varken för vanligt folk eller djur. Bara negativa konsekvenser.

Gäst

#115

2016-10-16 06:58

Less på att världen skall delas vi o dom

Gäst

#116

2016-10-16 07:42

Jag vill att Sverige ska bli bättre

Gäst

#117

2016-10-17 07:55

Vad har EU gjort för Mig ?

Gäst

#118

2016-10-17 08:15

Demokrati betyder all makt åt folket!
EU är en diktatur med maktgalna (icke folkvalda) godhetsknarkande ledare!

Det byggs moskéer i en rasande takt.
Islam och demokrati är så långt ifrån varann som det bara går.
Europa dör snabbt,
men än finns chansen att rädda Sverige!

Gäst

#119

2016-10-17 08:22

Naturligtvis för att se folkopinion och även få en uppfattning om hur effektiv propagandan mot EU medlemskap är.
/ Göran Hansson

Gäst

#120

2016-10-17 09:55

Sverige ut ur EU!!!

Gäst

#121

2016-10-17 10:01

En självklarhet, detta vansinne måste upphöra asap

Gäst

#122

2016-10-17 10:03

För demokratin. Makten till folket .

Gäst

#123

2016-10-17 13:28

Helt emot korruption

Gäst

#124

2016-10-17 13:34

För att jag vill att Sverige skall lämna EU.

Gäst

#125

2016-10-17 14:49

För allt går utför