Jobben kvar i Jokkmokk!

Kontakta namninsamlingens skapare

Diskussionsämnet har skapats automatiskt av petition Jobben kvar i Jokkmokk!.


Gäst

#1

2016-08-09 11:01

Vattenfall har sin vagga i Jokkmokk. Den överger man inte.

Gäst

#2

2016-08-09 11:21

För regional återföring av genererade vinstmedel vid exploatering.

Gäst

#3

2016-08-09 11:24

En självklarhet att jobben ska bli kvar, någon rättvisa måste finnas.

Gäst

#4

2016-08-09 11:37

Jag anser att det är dags att politiken på regerings nivå börjar infria löften att flytta ut statliga bolag till regioner som producerar och att dessa får ta del av bolagens skatteintäkter och jobben stannar på orten.

Gäst

#5

2016-08-09 11:41

Är född däruppe,och har stor del av min släkt och mina vänner där!! Så klart värnar jag om deras framtid och kommande generationers!! Låt bygden få leva❣❣

Gäst

#6

2016-08-09 12:31

Jag skrev på för att vi blir orättvist behandlade här uppe i norr.Vi i norr ska ha kvar de statliga jobben och vinsterna av våra naturresurser.

Gäst

#7

2016-08-09 12:37

Norrlänning, självklart!

Gäst

#8

2016-08-09 12:57

Jag skrev på för att stödja kampen om "jobben kvar i Jokkmokk"! MEN, jag tycker att det skulle varit hederligt att namnge vem/vilka som står bakom namninsamlingen!

Gäst

#9

2016-08-09 13:11

Hela Sverige behöver leva. Landsbygden behöver sina arbetsplatser.

Gäst

#10

2016-08-09 13:51

Det är klart att jobben skall vara kvar i Jokkmokk.

Gäst

#11

2016-08-09 14:26

Jobben ska vara kvar i Jokkmokk inte flyttas till exempelvis Polen, kompetens finns redan här.

Gäst

#12

2016-08-09 14:36

Tycker det är konstigt vi har en Statsminister som är ifrån Västernorrland och en Landsbygds Minister som är från Haparanda och dom har glömt sitt ursprung

Gäst

#13

2016-08-09 14:41

Absolut viktigt!

Gäst

#14

2016-08-09 14:52

Stödjer folket i Norrland!

Gäst

#15

2016-08-09 15:35

Hela Sverige måste leva. Så många jobb kunde flyttas från storstäderna . Då löses bostafsbristen på köpet

Gäst

#16

2016-08-09 15:46

Vi i inlandskommunerna där naturtillgångarnas pengaintäkter till skattkistan kommer ifrån borde få mer tillbaka av Staten!
Det är skamligt av den Svenska staten att utvinna miljarders och åter miljarders intäkter ifrån kommunerna och sedan roffa åt sig de få jobben som de delar av sig med..
 


Gäst

#17

2016-08-09 15:52

HELA Sverige ska leva!!!

Gäst

#18

2016-08-09 16:34

före valet talade nästan alla politiker om att landsbygden skulle man satsa på, vad händer, jo man flyttar jobben, kanske t o m utomlands, det är ett fruktansvärt svek, men egentligen borde vi ha lärt oss i o m att detta pågått sen 1960 talet

Gäst

#19

2016-08-09 16:50

Ska t o m statliga verk flytta ut jobb är det nog hög tid eller t o m för sent att sänka skatterna på arbete!!

Gäst

#20

2016-08-09 16:59

Därför att det gäller till slut alla oss här uppe i de små skogs länen inte bara Jokkmokk för vi har alla här problem med utflyttning av jobb mm

Gäst

#21

2016-08-09 17:13

Självklart skall jobben vara kvar i Jokkmokk. Hela Sverige skall leva!

Gäst

#22

2016-08-09 17:29

Kämpar för vårt vackra län . alla kommuner skall överleva.

Gäst

#23

2016-08-09 17:45

För att ju fler vi blir som visar vårt stora missnöje över hur ett statligt ägt företag, planerar att stänga sitt kontor i Jokkmokk och flytta dessa jobb till ett "låglöneland¨! Hur rimmar det med regeringens "löfte" om att flytta ut statliga verks kontor från Stockholm t.ex. till fler orter ute i landet? (eller är det för att Jokkmokkborna ska betala notan för Nuonaffären och utförsäljningen av brunkolen i Tyskland kanske?)

Gäst

#24

2016-08-09 18:11

Vi måste visa att vi inte skall säljas ut eller inte få ut något av våra naturresurser. Vi står för en stor del av Sveriges produktion. Staten regeringen med sin jobbsatsning kan ju inte lägga ned i Jokkmokk för att flytta verksamheten någonannanstan o absolut inte till utlandet. Hur tänkte dom nu ?

Gäst

#25

2016-08-09 19:01

BEHÖVSFDÅVÄNSTERMAFFISANGÖRVSDEKSANFÖRATTTADÖDPÅSVEWRIGEOCHLSNDSBYGGDEN-