Assistansupproret

Kontakta namninsamlingens skapare

Diskussionsämnet har skapats automatiskt av petition Assistansupproret.


Gäst

#101

2016-07-12 21:53

Jag har familjemedlem med funktionshinder och är allvarligt oroad över dennes framtid om nedskärningarna av assistansen får fortsätta

Gäst

#102

2016-07-13 05:10

Alla människor har rätt till att leva sitt liv på det sätt den vill. Om assistens försvinner är det för många omöjligt!

Gäst

#103

2016-07-13 05:58

Den är en av de viktigaste och mest genomtänkta insats för självbestämmande över livet när du lever med omfattande funktionsnedsättning.

Gäst

#104

2016-07-13 06:15

Efter många år i branschen har jag en god insikt i de behov som finns och hur dessa behov måste tillgodoses, både för brukare och assistent. En bra assistent vill man ha kvar, men ofta är det ohållbart; om inte för den låga lönen så för svårigheter att få pedagogisk lunch eller andra förmåner i yrket. Begränsa inte - ta er i kragen och lös det här!

Gäst

#105

2016-07-13 06:25

Assistansen ger människor ett lika värde.
Då diskriminering av människor ej är laglig, har alla människor rätt att få leva sitt liv, som man själv önskar.

Gäst

#106

2016-07-13 08:21

Oavsett funktions nedsättning ska ALLA ha RÄTT till ett bra liv både socialt o i skola o i arbetslivet utan assistans försvinner detta för många människor stora som små . Om det hade varit eta anhöriga hur hade NI velat att det skulle vara ?!

Gäst

#107

2016-07-13 08:48

Tycker det är viktigt alla ska leva ett bra liv 


Gäst

#108

2016-07-13 09:25

Är mamma till en 15 årig flicka som är föd med ett genetiskt fel, och har därmed en svår utveklingstörning.

Gäst

#109

2016-07-13 17:27

Har ett barnbarn med dubbla diagnoser, bävar för hur det ska bli när han börjar skolan.

Gäst

#110

2016-07-18 20:03

Jag jobbar som personlig assistent och ser vikten av assistans för att få ett värdigt liv !

Gäst

#111

2016-07-21 06:12

Sliter dygnet runt för min son som ej beviljats assistans. Jag är hans enda möjlighet att få en vardag att tala om. När jag inte orkar mer eller dör har han inget. Om assistans tas bort återstår gruppboende, som kommuner ej beviljar i första taget. Boendestöd m lägenhet skulle inte fungera eftersom dom inte skulle släppas in av honom. Politiker tänker bara med plånboken och tycker tydligen att "lite svinn" eller "fall mellan stolarna" är den nya tryggheten för personer med funktionshinder.

Gäst

#112

2016-07-27 08:45

Har assistans för anhörig. Jobbar själv som assistent.

Gäst

#113

2016-07-28 12:24

För att det är för jävligt att de som redan är utsatta i samhället skall få betala för att det skall sparas samtidigt som att de som har det bra/tjänar bra för en massa skattelettelse.

Det går INTE ihop att spara och samtidigt ge de ett liv med bra livskvalite

Gäst

#114

2016-07-30 21:09

Värdegrund

Gäst

#115

2016-08-10 12:45

Är rädd för försämring av assistansreformen. Vi med funktionsnedsättning är i många fall orättvist behandlade, har inte samma möjligheter som fullt friska.

Gäst

#116

2016-08-22 15:10

För jag vet att det är ett stort behov!!!!

Gäst

#117

2016-08-22 17:03

Viktigt! !!!

Gäst

#118

2016-08-22 17:40

En självklarhet i Sverige 2016 att alla har lika rättigheter oavsett fuktionshinder, behövs assistans ska det vara en självklarhet och dygnet består av 24 t för alla även de med funktionshinder !

Gäst

#119

2016-08-22 17:44

Som förälder åt ett barn med särskilt behov blir man djupt oroad för sitt barns välmående och framtid.

Gäst

#120

2016-08-22 17:44

Jag har fått lämna ett bra jobb och sliter 24-7 för min man som på grund av sjukdom inte klarar sig. Jag förlorar lön och pension för minst 5 år, för att han skall ha en anständig tillvaro. Han är 65+ och har inte rätt till assistent trots svårt handikapp

Gäst

#121

2016-08-22 18:15

Man läser om familjer som behöver assistans men inte får det. Om man ska spara pengar så bör det göras på annat sätt inte på indragen assistans

Gäst

#122

2016-08-22 19:26

För att det är viktigt för personer som har eller behöver hjälp

Gäst

#123

2016-08-22 19:32

Något är allvarligt fel om man tänker spara in på assistenter

Gäst

#124

2016-08-23 10:15

Därför att en bibehållen och förbättrad LSS är viktig för såväl brukare som anhöriga och anställda inom LSS. Nuvarande direktiv från sittande regering är skrämmande och måste förändras!

Gäst

#125

2016-08-23 10:46

Jag oroar mig för ålderdomen.