Stoppa Polens totala abortförbud!

Kontakta namninsamlingens skapare

Diskussionsämnet har skapats automatiskt av petition Stoppa Polens totala abortförbud!.


Gäst

#551

2016-10-05 05:56

Det är en rättighet som en människa att vara i kontroll över sin egen kropp!

Gäst

#552

2016-10-05 06:39

Det e förjävligt helt enkelt, lämna kvinnorna ifred!!!!

Gäst

#553

2016-10-05 06:43

Av lojalitet med Polens kvinnor! Och barn!

Gäst

#554

2016-10-05 06:44

För att jag anser att detta som sker i Polen är totalt förkastligt och för att jag är feminist.

Gäst

#555

2016-10-05 06:52

Jag vill med min underskrift Agneta Norberg, ordf. Sveriges Fredsråd, öka trycket på den polska regeringen, att inte förändra abortlagen till nackdel för många kvinnor i Polen.

Gäst

#556

2016-10-05 06:55

Oacceptabelt att gå tillbaka i tiden och krympa kvinnors rättigheter!

Gäst

#557

2016-10-05 07:03

Kvinnor äger sina egna kroppar punkt slut..!

Gäst

#558

2016-10-05 07:17

Because women should have the right to choose.

Gäst

#559

2016-10-05 07:35

Självklart att kvinnorna ska få bestämma över sina egna kroppar !!!
INGEN domstol i världen eller någon man har rätt att döma eller skuldbelägga hennes beslut om rätten till abort !

Gäst

#560

2016-10-05 07:36

För att man måste tänka på kvinnornas och dom eventuella barnens öde:-(

Gäst

#561

2016-10-05 07:43

Rätten till abort är rätten till sin egen kropp. Den ska inte ifrågasättas eller inskränkas och framförallt inte av styrande ledare i landet man bor i.

Gäst

#562

2016-10-05 07:52

Det är vår rätt som kvinnor att bestämma över våra egna kroppar. Oavsett hur barnet blivit till och framförallt efter en våldtäkt. Hade detta gäller männen hade det aldrig kommit på tal att de inte skulle kunna göra abort.

Gäst

#563

2016-10-05 07:53

För alla kvinnors självklara rätt till sin egen kropp.

Denna post har tagits bort av personen som skrev den (Visa detaljer)

2016-10-05 07:56Gäst

#565

2016-10-05 08:00

Tycker att det är helt fel att inte kvinnor ska få bestämma över sin egen kropp

Gäst

#566

2016-10-05 08:04

För alla mäniskor frihet att bestämma över sig själva så länge ingen annan drabbas negativt. Där av finns det lagar som styr det viktigaste. Men då bör lagarna utformas så att oskyldiga inte ska drabbas därför bör lagarna kring aborter var rimliga. Skulle kunna skriva en roman. Men att skapa regler och lagar för att några få % utnyttjar dessa på fel sätt (dessa kommer alltid att finnas) så att även oskyldiga drabbas är vansinnigt fel precis som reglerna som gorde att många blev utförsäkrade för att jaga 3% fuskare. Men då är det som händer i Polen bra mycket allvarligare. Näpp gör om tänk och gör rätt NÄR SKA MÄN OCH KVINNOR BEHANDLAS LIKA? //mvh från en vanlig man (hoppas jag) Jag står upp för er och mitt namn är Johnny Ekdahl 


Gäst

#567

2016-10-05 08:15

Därför att rätten till abort är en mänsklig rättighet.

Gäst

#568

2016-10-05 08:17

Kvinnans rätt till sin egen kropp, ingen myndighet som inte förespråkar mänskliga rättigheter skall sätta sig över den rätten !!

Gäst

#569

2016-10-05 08:21

En självklarhet att kvinnor ska ha rätt till sin egen kropp, att totalförbjuda abort är vansinnigt, ofattbart, och livsfarligt...

Gäst

#570

2016-10-05 08:36

En självklarhet att skriva under.

Gäst

#571

2016-10-05 08:41

Alla kvinnor har rätt till sin egen kropp, speciellt om en graviditet kan riskera hennes liv & hälsa.

Gäst

#572

2016-10-05 08:47

För att alla jävla religitards måste stoppas.

Gäst

#573

2016-10-05 09:01

Absurt. Finner inte ord.

Gäst

#574

2016-10-05 09:08

Det är viktigt att skydda människans rätt till hälsa och sin egen kropp. Att Polen förelår ett totalförbud mot abort som redan är inskränkt ser jag som ett brott mot rätten till hälsa!

Gäst

#575

2016-10-05 09:23

Super bra initiativ!