Dyrt att pendla till skolan - rätt pris till Vårterminen 2016


Gäst

#1

2015-09-13 10:50

För att jag håller med personen som skriver.
Och då vill jag göra det jag kan för att hjälpa.
Skriva under är inte svårt- det kräver nästan ingen ansträngning alls.
Det känns även som att jag har en plikt att hjälpa om jag kan och att välja sida.
För folk som tar upp saker här - vad dom än skriver om så är det säkert jätteviktigt för dom.
Och man ska göra så gott man kan i livet.
Det gäller i allt.

Camilla Pilestam falun
Hjälpdomdukan

#2

2015-09-13 10:52

För att jag håller med personen som skriver. Och då vill jag göra det jag kan för att hjälpa. Skriva under är inte svårt- det kräver nästan ingen ansträngning alls. Det känns även som att jag har en plikt att hjälpa om jag kan och att välja sida. För folk som tar upp saker här - vad dom än skriver om så är det säkert jätteviktigt för dom. Och man ska göra så gott man kan i livet. Det gäller i allt. 

Sirly Palenmark
Ansvarig för denna petition

#3 Re: Tack Camilla!

2015-09-13 11:23

#1: -  

 


Gäst

#4

2015-09-13 11:24

För att vi har ett pendlande barn som idag helt orimligt betalar vuxenpris varje månad för att ta sig till skolan.

Gäst

#5

2015-09-13 16:13

Vi har barn som pendlar c:a en mil till skolan och betalar över 5000kr per termin för deras två busskort. Utöver det behöver vi dessutom komplettera med laddningsbart jojo-kort för övriga resor eftersom terminskortet endast täcker just den zonen och inte gäller resor på kvällar och helger. Det är helt orimligt att barnfamiljer ska behöva ta en så stor kostnad för att barnen ska kunna ta sig till skolan.
Hocke
Gäst

#6

2015-09-13 18:13

Därför att jag är en av många föräldrar som tvingas betala orimligt högt pris för mitt pendlande barn! Både jag och min son(12 år) pendlar till våra resp skolor i Lund (4 zoner).
Jag betalar 560kr/mån för mitt jojo-studentkort, dvs jag får 30% rabatt. För min son gäller alternativen 3580kr/termin(jojo-skola län) eller 795kr/mån(jojo-period).
Det föregående är för dyrt för att pendla bara 4 zoner och något periodkort avsett för barn finns inte, utan han måste alltså betala vuxenpris.
Vi har fri skolval i Sverige och alltfler barn reser över kommungränser. Systemet måste anpassas till verkligheten. Skånetrafiken bör snarast korrigera detta hål i systemet och erbjuda rimligt alternativ till barnen!


Gäst

#7

2015-09-14 11:38

Mitt barn pendlar mellan Veberöd och Lund!

Gäst

#8

2015-09-14 14:29

Barn som pendlar till skolan. Stockholmspriser tack!

Gäst

#9

2015-09-14 17:27

Två barn över tre zoner kostar mer än 5 000 kr per termin - ett hinder mot det fria skolvalet för många.

Gäst

#10

2015-09-14 19:40

För att jag tycker att det ska vara rimliga priser eftersom ungdomar för ändån inte mycket i studiebidrag

Gäst

#11

2015-09-14 19:45

Köpet visserligen bara busskur till barnen under vintertiden då det är jobbigt att ta sig till skolan med cykel. Men tycker det är helt orimligt att behöva betala lika mycket för ett månadskort till dem som det gör för mig. Varför finns det inte månadskort för barn? Och sen står jag på familjernas sida gällande att det är orimligt att de ska betala 5000 kr per termin. Oavsett om det är en skola man valt själv som ligger längre bort.

Gäst

#12

2015-09-14 20:02

Har under de senaste 5 åren lagt 50 000 (!):- på busskort åt barnen eftersom vår kommun inte kunnat tillgodose deras behov vad gäller skolan. Vad vi kunnat använda den summan till vill jag inte ens tänka på.

Gäst

#13

2015-09-14 20:10

Två barn. 50 000!
Vi har fått betala dyrt för att ge barnen det de behöver.

Gäst

#14

2015-09-14 20:17

Har också barn på BMSL, en skola med elever från ett stort upptagningsområde utanför Lund. Känns angeläget att eleverna ska få samma villkor i Skåne som i andra delar av landet!

Gäst

#15

2015-09-14 20:33

Sänk skandalpriset på skolbarnens Jojokort nu.

Gäst

#16

2015-09-14 21:32

Ha barn som behöver pendla mellan kommuner. Så det borde inte vara så dyrt och om bussen är billigare så skulle jag och barnen åka mera. Bättre för miljön!
Johanna

#17

2015-09-14 21:40

I Skåne har gymnasiet blivit en klassfråga. De flesta kranskommuner eller orter har inte ens ett val på egna orten. Där finns inte ens gymnasiealternativ. Och har inte familjen råd med busskorten så blir det således en klassfråga att tom få utbilda sig för att senare kunna söka till universitetet. Det är helt orimligt! Gör något åt detta NU Skånetrafiken. Hur kan det vara billigare som universitetstudent än som gymnasist?


Gäst

#18

2015-09-15 03:53

Svaret är logiskt. Där finns inte gymnasium i alla byar och samhällen i Skåne. De ungdomar som bor i dessa måste givetvis ha lika stora möjligheter att studera på gymnasiet som de som bor i staden där skolan ligger har. En del av min dotters klasskamrater bor runt om i Skåne, och skolan ligger i Malmö. Föräldrarna ska inte behöva betala ett vansinnigt pris för deras skolresor när vissa, som min dotter t. ex, bara har gångavstånd!


Gäst

#19

2015-09-15 10:36

Det kan inte vara skäligt att det ska kosta så mycket att pendla för barn som väljer att gå i skola i annan kommun! Sänk priset NU!

Gäst

#20

2015-09-15 11:24

Skrivit under!

Gäst

#21

2015-09-20 14:11

För att jag förgäves försökt få Skånetrafike3n och Malmö Kommun att ta i frågan själv! Jag har två barn som går i Lund. dvs 14.000 kr / år - Inte klokt!

Gäst

#22

2015-09-21 09:43

Jag håller med. Har ett barn som pendlar från Arlöv till Ies. Resan tar 20 minuter och månadskortet kostar ca 800 kr (4 zoner).

Gäst

#23

2015-09-21 11:20

Fritt skolval kräver rimliga kostnader för transport. I annat fall blir skolvalet åter en klassfråga.

Gäst

#24

2015-09-22 10:37

Jag skrev denna eftersom mina barn åker varje dag till slolan i Lund, och det kostar mycket.

Gäst

#25

2015-09-22 21:11

Viktigt! Har själv barn som pendlar till hutlösa priser.