Försvara rätten att föda hemma!

Hemförlossningsbidraget kommer stoppas, om vi inte gör något.

Jag ber er att skriva under om ni tycker att kvinnor ska ha rätt att bestämma var vi ska föda - vilken förstås i förlängningen handlar det om rätten över vår egen kropp. 

Be vänner skriva under, och dela, dela, dela. 

Citerar Kristina Turners facebook-inlägg för en djupare förståelse av vad som sker och har skett. 

"För ett par veckor sedan hölls samrådet mellan Landstingspolitiker, förvaltningen, förlossningsläkare, vårdsakkunnig barnmorska, barnmorskor och de födande som ockupationen av BB Sophia drev fram.

Jag var inte där, men har följt vad som sker i Stockholm.

Jag har flera källor bland barnmorskor och de födande, och har min egen synvinkel på de stora skeendena inom vård- och ersättningsmodeller. Det är alltså en subjektiv tolkning. Men det kan vara värt att minnas att även ”officiella uttalanden” av politiker, barnmorskor och journalister också är subjektiva tolkningar av det som sker.

Det jag nu ser hända är en upprepning av det som skedde strax innan nedläggningarna av både Södra BB och BB Sophia.

Barnmorskorna uttrycker oro i slutna forum. Nyheter läcker ut om att något är på gång som inte verkar bra för de födande. Samtidigt uppmanas engagerade att hålla sig lugna och inte dra några förhastade slutsatser. De födande behandlas som mindre vetande som inte vet sitt eget bästa.

”Låt de som har mandat och kunskaper sköta det” är vad jag fått höra. Tänk på Ella Bohlin. Hon är i ett känsligt läge. Skapa inte splittring och problem för barnmorskorna (som är så goda/utsatta/överarbetade). Och skräm inte upp de födande. För de vet ändå inte sitt eget bästa.

Två gånger har jag lyssnat på detta och snällt hållit tyst. Eftersom jag då trodde att jag inte var tillräckligt insatt. Avstod från att gå ut och väcka uppmärksamhet när jag först förstod vad som höll på att ske med Södra BB, och sen BB Sophia.

Under ockupationen av BB Sophia, kom Harald Ahlström, VD för BB Sophia, fram till mig och frågade frustrerat: ”Var var ni för tre månader sen? Det var DÅ vi behövde er.”

Ja, då var jag lydig, och gjorde som barnmorskorna, politikerna och journalisterna uppmanade mig: ”Vänta tills vi har mer kött på benen, vänta tills vi vet vad som beslutas. Du kan inte bara gå ut och dra igång en folkstorm utan att veta hur det blir.”

Hur det blev vet vi ju alla.

Stockholm har en oacceptabelt hög andel förlossningsskador för ett land som kallar sig feministiskt, eller ens modernt. Det finns överväldigande evidens för att de flesta av dessa orsakas av vården. Det finns till och med ett begrepp för det: obstetriskt våld. Lägg det på minnet.

Sverige har inte en enda alternativ förlossningsklinik för kvinnor som är pålästa om riskerna med att föda på sjukhus och som vill föda i tryggare miljö på barnmorskeledda enheter. Och nu är även den sista valmöjligheten, att föda hemma med barnmorska, hotad.

Det som diskuterades på det senaste landstingsmötet var just ersättningen till hembarnmorskorna. Eftersom jag inte var där har jag inte fullständig information. Som brukarrådsrepresentant och initiativtagare till samråden vill jag gärna se protokoll från mötet så att jag kan ta ställning till de uppgifter jag fått.

Sanningen är den att hemförlossningarna har ökat kraftigt i Stockholm. Detta är ett direkt resultat av avsaknaden av alternativa förlossningskliniker. De födande i Stockholm blir mer pålästa och globaliseringen innebär också att man förstår att i andra länder föder många kvinnor bra, tryggt och säkert på barnmorskeledda kliniker och i hemmet.

Personliga berättelser om hemförlossningar som varit positiva, stärkande upplevelser ökar i samma takt. Det blir en positiv spiral. Hembarnmorskorna i Stockholm säger själva att efterfrågan är större än utbudet.

Så varför, Ella Bohlin, eftersom du nu är ansvarig för detta, har inga nya hembarnmorskor godkänts på två år? När efterfrågan aldrig varit större och kvinnor induceras, skadas eller flyttas som boskap mellan överbelastade storkliniker? (Inte ens boskap får enligt lag behandlas så)

Svaret är att ett artificiellt lock sedan många år lagts på hemförlossningarna i Stockholm, genom att kontrollera antalet barnmorskor som ”får” arbeta med detta.

Alla barnmorskor kan bistå kvinnor att föda i hemmet, men för att få betalt från landstinget krävs registrering hos hälso- och sjukvårdsförvaltningen. De senaste två åren har inga nya barnmorskor registrerats, trots intresse, för att systemet ska ”ses över”.

Det har sitt ursprung i en (kanske omedveten) vilja bland många förlossningsläkare att bibehålla makten över förlossningarna, och barnmorskorna. För att upprätthålla övertaget, utmålas de hemfödande som en lite ”crazy” minoritet. Udda hippies som inte riktigt vet sitt eget bästa.

Samma starka vilja finns bland politiker, här grundat i en felaktig föreställning om ekonomin i att föda på storsjukhus plus en övertro till förlossningsläkarnas auktoritet. De som föder hemma är en mycket liten minoritet som får hållas. Så länge de utgör en mycket liten minoritet.

Barnmorskor jag känner har vittnat om att de informerats om att andelen hemfödslar i Stockholm måste ligga runt 1%, annars KOMMER hemförlossningsbidraget att dras in.

I min mening är det nu detta som håller på att ske.

Enligt landstinget finns förslag om att låta hemförlossningar ”ingå i vårdvalet”, eller genom ”direktavtal med sjukhusens förlossningsavdelningar”, eller genom ”upphandling av barnmorskor”. Låter det otydligt? Det är för att det är det.

Varför nedmontera en fungerande modell och hindra fler från att registrera sig som hembarnmorskor när efterfrågan aldrig varit högre?

Det luktar manipulation. Precis som innan nedläggningen av Södra BB.

Förlossningsvården fortsätter att förlora barnmorskor till Norge, mödravården, yogavärlden och – potentiellt - hembarnmorskekåren. Stockholm har fortsatta problem med personalbrist – inte bara inför sommaren utan året runt. Klart man inte vill att fler barnmorskor ska försvinna från sjukhusen för att hjälpa kvinnor att föda i hemmet!

Speciellt inte när man satsat enormt politiskt och ekonomiskt kapital på att skapa en förlossningsvård och ett ersättningssystem baserat på volymer. Centraliserade vårdformer har varit i ropet under ett antal år, baserat på nu allt mer ifrågasatta forskningsstudier från USA om att volym (stort antal patienter på ett och samma ställe – läs förlossningsfabriker a la Boston Consulting Group) ger ökad säkerhet och bättre ekonomi.

Så nu måste något göras. Brain-drainet av barnmorskor till hemförlossningarna måste stoppas innan det blir ett faktum. Och helst utan att leda till pinsamma manifestationer innan valet.

Alltså ”ser man nu över” villkoren för fortsatt finansiering av hemförlossningarna. Det kan de insatta barnmorskorna här på Facebook verifiera. Bidraget till hemförlossningar är definitivt hotat. De flesta landstingspolitikerna med vårdansvar vill att det ska bort. Rätta mig gärna om jag har fel, Ella Bohlin och Anna Starbrink.

Vi födande ska hålla oss lugna och uppmanas att inte ”skapa splittring i barnmorskekåren” eller ”vara ute på Facebook och härja”.

Av politikerna behandlas vi som mindre vetande som bör låta de ”vuxna” fatta besluten över våra huvuden, eftersom vi inte vet vårt eget bästa.

Journalisterna går omedvetet förlossningsläkarnas ärenden eftersom det verkar sitta så långt inne i Sverige att faktiskt läsa forskningsstudierna och sammanställningarna (Cochrane review) om barnmorskeledda kliniker och hemförlossningar. Rätta mig gärna om jag har fel, Anna Gustafsson, men monstret Nya Karolinska bygger på precis samma principer som tillämpas på förlossningsvården: volymer, volymer, volymer. Skillnaden är bara att MINST 80% av de födande ÄR INTE SJUKA. De ska hållas utanför sjukhus för bästa resultat. Det visar studie efter studie, och födelseaktivister och barnmorskor har sagt detta i åratal.

Det är inte ok.

Nu vet ni vad jag uppfattar håller på att hända. Ingen kan säga att de inte blev varnade. Hemförlossningsbidraget kommer att stoppas om ingen gör något."

 

födahemma1.jpg