Förskoleupproret i Täby

Vi som vårdnadshavare till barn inom privata förskolor i Täby kräver att kommunen omedelbart ser över och ändrar barnomsorgspengen till våra utförare. Vi är mycket nöjda med vår förskola och ställer oss bakom våra utförare och dess pedagoger i deras arbete men vi kan inte kräva att personalens hälsa och barnens säkerhet ska sättas i fara med anledning av den låga pengen.  

* Inför lika peng för alla barn, oavsett heltid eller deltid.

* Inför terminsbunden peng. Låt pengen vara kvar i förskolan till 31/7 för blivande 6-åringar.

* Att årligen öka pengen för att mer effektivt nå en mer verklighetsförankrad peng