Försämringar i kollektivtrafiken i Stockholms innerstad

Vi vill ha bra kollektivtrafik i innerstan. Vi på Kungsholmen, ca 70 000 invånare, vill få möjligheten att välja buss framför bilen, och vi vill att även de som inte har eller kör bil ska kunna röra sig i Stockholm och passa tider. 

Många barn och äldre exkluderas när kollektivtrafiken inte fungerar. Vi är inte mot bilisterna men vill att valet av transportmedel ska vara fri. Vi vill inte tvingas att välja bilen pga ökande brister i kollektivtrafiken.

VI SOM BOR ELLER VERKAR PÅ KUNGSHOLMEN SÄGER

- Nej till glesare turer på linje 61, behåll nuvarande turtäthet.

- Nej till förändrad sträckning på linjerna 54, 56, 65.

- Återinsatt linje 50 från Odenplan till Hornsberg

- Rädda innerstaden från ökad biltrafik, rädda innerstadens miljö.

SKRIV UNDER

 


Monica de Santa Cruz    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Monica de Santa Cruz kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...