Församlingen SK Costa Del Sol och andra intresserade parter, kräver rättvisa och lagliga anställningskontrakt för vårt prästpar (Jönsson/Ottosson) från 1/1/2020.

Vi som representanter av församlingen i SK Costa Del Sol ber om att du/ni skriver under på detta krav att vårt prästpar nu ges skriftliga kontrakt som kyrkoherde och assistent/diakon i vår kyrka. Vi adresserar vår petition till SKUT (kyrkokansliet i Uppsala för Svenska Kyrkan i Utlandet) och Kyrkostyrelsen, med kopior till andra intresserade parter.

 

Till ledningen i SKUToch Kyrkostyrelsen för Svenska Kyrkan.

Prästparet Jönsson/Ottosson har varit anställda i församlingen på Costa Del Sol sedan 1/1/2015. De har fått olika kontrakt med en total tid på fem år. De har gjort ett fantastiskt jobb, uppskattade av hela församlingen och kyrkorådet. De stortrivs här på Costa Del Sol och församlingen med dem. Församlingen har växt enormt under dessa år både med avseende på antal deltagande i gudstjänster och andra aktiviteter för unga, vuxna och gamla. Kyrkan lever varje dag!!

Till allas glädje fick de, i 2017 ett muntligt erbjudande om 7 års förlängning fram till slutet av 2027 från dåvarande SKUT- chef Klas Hansson. Detta skulle sedan formaliseras skriftligt. Mikael och Lena tackade ja, alla jublade och väntade på ett skriftligt kontrakt, som aldrig kom. Det muntliga avtalet finns verifierat i korrespondens och är bindande.

Mikael blev installerad som kyrkoherde första juni 2017, då Församlingen blev omvandlad till ett eget pastorat. I samband med det bindande avtalet började familjen renovera sitt hus på kusten, skrev in sin dotter i den spanska skolan och skaffade hund. I Mars 2019 kom ett besked från den nya ledaren för SKUT, Rikard Jönsson, att det inte blir någon förlängning. Istället vill SKUT, mot församlingens, kyrkorådets och prästparets önskan, göra det fina prästparet arbetslösa från 1/1/2020.

Mikael och Lena försökte länge att få till en positiv dialog med SKUT, och kände sig trygga i vetskapen att de hade ett bindande muntligt avtal. Men inget av försöken på dialog togs emot. Till slut såg Lena och Mikael ingen annan väg än rättens väg och har stämt SKUT. Rättssaken kommer upp i Tingsrätten i november 2019 men det finns stor risk för en lång process. Ingen av parterna på Costa Del Sol önskar en rättegång med ytterligare negativ publicitet, alla vill ha Mikael och Lena som prästpar, inklusive Mikael och Lena. Vi accepterar inte att de blir utan anställning 1/1/2020.

Det finns ett enormt stöd för prästparet inom församlingen. En Facebook - grupp med namn " Vi som vägrar låta vår prästfamilj sägas upp" har närmare 1200 medlemmar som delar sina positiva erfarenheter av vårt prästpar och utväxlar information och meningar om saken.Vi kräver svar från SKUT inom 10 dagar efter petitionen mottagits

Vårt krav är att SKUT/Kyrkostyrelsen nu ger prästparet skriftliga anställningskontrakt med 7 års varighet från 1/1/2020, samt att alla skatter och sociala avgifter blir betalda enligt gällande lagar. Vi hoppas och tror på ett positivt svar från SKUT/Kyrkostyrelsen i löpet av kort tid, så det fina prästparet kan få arbetsro och kan lägga tankar om rättsprocesser och arbetslöshet bakom sig.

Vi kräver svar från SKUT inom 10 dagar efter petitionen mottagits.

 


skcostadelsolpetition    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att skcostadelsolpetition kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...