Förhindra nedskärningarna i Hammarös förskolor

I budgetförslaget för Hammarö kommun 2021 föreslås en besparing på 16,6 miljoner inom förskolan och en minskning av 25-30 förskolepedagoger. Vi är mycket oroliga för den påverkan som detta ger våra barn och personalen i den dagliga verksamheten. Förslaget ger barnen en försämrad miljö och kvaliteten i våra förskolor kommer att bli sämre.

Enligt skolverket ligger snittet för barngrupper i förskolan för 2019 på 15,0 barn. Skolverkets riktmärke för barn 1-3 år är grupper om 6-12 barn, och för barn 4-5 år är riktmärket 9-15 barn per avdelning.

Enligt budgetförslaget ligger Hammarö kommun idag på i snitt 15,6 barn och budgetförslaget beräknas öka grupperna till 17,5 barn per avdelning. Det innebär en rejäl ökning från ett snitt som redan är högre än rikssnittet. Jämfört med 2019 års statistik skulle Hammarö då hamna på delad 15e sämsta plats av Sveriges 290 kommuner.

Under kommunstyrelsens mål i budgetbeskrivningen står det att ett långsiktigt mål är att "Barnets bästa ska genomsyra alla beslut som rör barn”.

Vi accepterar INTE det här förslaget om nedskärning på våra förskolor.

 

Som Diana Hall uttryckte det i sin debattartikel i VF 2020-05-15:

" Förskolan kan alltså inte fungera som en budgetreserv som ska plana ut så kallade pucklar, och utsättas för besparingar som skickar verksamheten bakåt in i framtiden."

https://www.vf.se/2020/05/15/ar-besparingar-ert-satt-att-tacka/

 

Beslutet om budgeten fattas 2020-06-22.

 


Cecilia och Martin Bejbom    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Cecilia och Martin Bejbom överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook