Förhindra nedläggning av Slimmingeby skola - bevara landsbygden!

Ända sedan 1800-talet har Slimmingeby skola varit mittpunkten i byn Slimminge utanför Skurup. I mer än hundra år har skolan bidragit till en levande by och trygga elever med fin sammanhållning.

Idag går ungefär 80 elever i Slimmingeby skola, från förskoleklass till sjätte klass. Intill skolan finns både en kommunal förskola och ett föräldrakooperativ. Skolan har mycket bra kunskapsresultat och högt betyg från Skolinspektionen.

Framtiden för skolan har flera gånger varit oviss, men insikten om värdet i att ha en byskola med närhet till naturen och lugnet som följer med färre elever har varje gång räddat skolan kvar.

Nu ser Slimmingeby skola ut att hotas igen. Vid kommunstyrelsens senaste sammanträde i Skurup diskuterades att bygga ut Hallenborgsskolan i Rydsgård för att rymma fler elever, samtidigt som sparkrav på skolområdet har mötts med förslag om att minska antalet skolor i Skurups kommun. Det ska samtidigt noteras att Skurup är en av de skånska kommuner som satsar allra minst på skolan.

Vi som skriver under den här namninsamlingen vill be den politiska majoriteten i Skurups kommun att se värdet i en trygg och framgångsrik byskola, som samtidigt bidrar till en levande landsbygd. Slimmingeby skola förtjänar en långsiktigt hållbar lösning som ger arbetsro för lärare och elever och som kan hjälpa till att locka fler nya invånare till kommunens mindre byar.


Slimminge Byalag, Slimminge Föräldraförening, Föräldrakooperativet Upptäckarna    Kontakta namninsamlingens skapare