Förhindra att nybyggnation vid Seaclub raserar silhuetten av Sandhamn och kulturella värden

Fastighetsbolaget Gillesvik har av Värmdö kommun erhållit bygglov för 11 st tvåvåningshus i Sea Club området på Sandhamn. Husen kommer stå med 1,3 m mellanrum längst ner mot vattnet. Poolen och området som idag utgör en omtyckt plats för både turister och boende att vistas på planeras att skrotas.

Husens höjd (7,7 m) och volym skiljer sig markant från annan bebyggelse på ön och kommer dessutom att skymma delar av utsikten från Seglarhotellets restaurang. På håll kommer byggnaderna uppfattas som ensammanhängande koloss i och med att de står så tätt.

Byggnadernas glaspartier mot hamnområdet kommer att påverka hur allmänheten kommer tillåtas vistas på bryggan och beskåda utsikten.

Trots att boende på ön nekats bygglov med hänvisning till vattenbrist på ön har Gillesvik lyckats få tillstånd att bygga 11 fastigheter med totalt 33 st nya våtutrymmen. Inte ens tennisklubben har tillåtits vatten till sin toalett då kommunen hänvisat till vattenbrist på ön. i somras meddelade kommunen bl a på sociala medier att vattenuttaget slog i taket och att man ombads hålla igen på användningen av vatten.

Hela projektet har godkänts av kommunantikvarien utan en enda kommentar. Hur gick detta till ? Inte minst med anledning av att byggnaderna skiljer sig i sin utformning mot tex de klassiska sjöbodarna. 

En långsiktig lösning som bevarar Sandhamns kulturella värden men också tar hänsyn till näringsidkarna på ön samt permanentboende och sommarboende behöver åstadkommas. Bevara och utveckla Sea Club området för "alla" eller bygg små sjöbodar som passar in i miljön. Se till att Sandhamn förblir Sandhamn och att en kortsiktig överexploatering/vinstmaximering inte förstör miljön generationer framöver. Här har det familjeägda Gillesvik ett stort ansvar.

I länsrätten fick Gillesvik avslag på sitt bygglov. I nästa instans Mark- och miljödomstolen fick de stöd för byggnationen. Nu försöker vi få saken prövad i nästa instans. I länsrätten var det 14 intressenter som överklagade bygglovet. Nu har fastighetsägarna i "kompassen" också anslutit sig till gruppen som är mot byggnationen.

Ditt stöd i kampen att bevara Sandhamn/Sea Club är värdefullt. Hjälp gärna till med att samla namnunderskrifter genom att distribuera denna namninsamling. Målet är att få ägarna i Gillesvik att tänka om när de inser styrkan i motståndet mot planerad exploatering.

 Tack för ditt stöd.

 

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Björn Krasse lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...