Förbud mot spelreklam i all social media, radio och TV

Ett spelmissbruk är lika allvarligt som tex ett alkoholmissbruk eller ett drogmissbruk. Ändå uppmuntras människor hela tiden att spela för pengar. Man lockar med alla upptänkliga metoder alla människor att satsa sina pengar, unga som gamla. Det borde vara lika förbjudet att marknadsföra spel i kommersiellt syfte som att marknadsföra alkohol, tobak och droger.

Med denna namninsamling kräver vi ett förbud mot all spelreklam.

När vi har fått in tillräckligt med namn så kommer denna lista att lämnas över till ansvarig minister i regeringen. 


Stoppa spelreklam    Kontakta namninsamlingens skapare