Förbättra vägunderhållet på E16 Torsby-Lekvattnet-gränsen !

E 16 är enl Trafikverkets mätningar och underhållskrav en klass 4 väg .

Det innebär plogning och halkbekämpning med sandning.

Många av oss har trista erfarenheter av för långt mellan plogningstillfällen, tunga moddsträngar som gör det otäckt att möta tung trafik, att det i innerkurvor kan vara utplogat över kantförstärkningen mm.

Pendlarkvällarna torsdag och söndag kan vi räkna avåkningsplatser på ett sätt som inte är vanligt på andra vintervägar. Berättelserna om hur vår vägsträcka är den sämst plogade i norra Värmland är det gott om. Att norska delen av E 16 sköts avsevärt bättre är en vanlig kommentar.

Nu är det aktuellt med ny upphandling av vägunderhållet och vi vill att vägen plogas ur bättre !

 


Föreningsgruppen I Lekvattnet kontaktperson Charlotte Holst    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Fyll i formuläret nedan för att skriva under denna petition skapad av Föreningsgruppen I Lekvattnet kontaktperson Charlotte Holst. Namninsamlingens författare kommer se all information du anger i detta formulär.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din signatur. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Facebook