Förbättra kollektivtrafiken till och från Svanesund

Den här namninsamlingen är knuten till Medborgarförslag 9701 på Orust (https://sjalvservice.orust.se/forslag/show/9701). Den här namninsamlingen syftar till att ge fler personer, som inte har möjlighet att rösta med BankID via Orust kommuns hemsida, möjlighet att stödja förslaget. Om du skriver under, ange gärna i kommentarsfältet om du är exempelvis åretruntboende, delårsboende, eller gymnasieelev.

Svanesund är en av Orust kommuns största tätorter och många Svanesundsbor är beroende av att pendla till fastlandet via färjeförbindelsen och sedan buss från Kolhättan. Att stimulera ökat nyttjande av kollektivtrafiken ligger i tiden, då alla steg för att minska miljö- och klimatpåverkan är viktiga, samt att ökade bränslekostnader ger incitament att välja bussen framför bilen. Det vore därför önskvärt att förbättra dagens kollektivtrafik och exempelvis återuppta några turer som direktförbindelse från Kolhättan till Göteborg, vilket också skulle stärka argumenten för att locka nya kommuninvånare till de planerade nybyggnationerna i samhället. Det är också avgörande för ungdomarna i Svanesund att kunna ta sig till och från Stenungsund (och Uddevalla) även utanför skoltid, med rimliga restider. Det här medborgarförslaget önskar därför att Orust kommun omgående tar upp dialog med Västtrafik om hur invånarna i Svanesund med omnejd kan få en ändamålsenlig och tillfredsställande kollektivtrafik!

P.S. Det brinner lite i knutarna, då Västtrafiks nya tidtabell, som träder i kraft 21/8, innehåller väsentliga försämringar för Svanesunds kollektivtrafik.
Linje 4 från Stenungsunds station till Kolhättan dras in och ersätts endast delvis med linje 330. Av okänd anledning omnämns INTE dessa förändringar på Västtrafiks hemsida (https://www.vasttrafik.se/info/nyatideritrafiken/), men Västtrafik har bekräftat förändringarna via telefon och det går också att söka på resor efter 21/8 i ToGo-appen för att se försämringen. Från och med 21/8 går sista bussen till Kolhättans färjeläge från Stenungsunds station kl 19.32 på vardagar, jämfört med dagens 22.32. På helgen kommer sista turen att gå 18.32, jämfört med dagens nattrafik med sista tur 02.02. Turtätheten kommer också att bli sämre.


Ida-Maja Hassellöv    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Ida-Maja Hassellöv kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...