Föräldraalienation stoppa den

Föräldraalienation innebär att ettbarn, i regel i samband med konflikt mellan föräldrarna, utsätts för påverkan av en berövare(alienator), oftast barnets vårdare (ena föräldern eller annan närstående), som leder till att "den andra" föräldern utan grund görs främmande för barnet. Barnet övertar berövarens avvisande beteende mot andra föräldern. Man måste dock skilja mellan det sociala fenomenet föräldraalienation och den medicinska diagnosen, där den senare inte är allmänt accepterad av psykiatrisk expertis och heller inte finns upptagen i klassificeringssystemen DSM-5(2013)[1] eller ICD-10.

Föräldraalienation är ett sammansatt socialt fenomen med vittgående effekter på familjens hälsa, barns biosociala utveckling och föräldrars livskvalitet som studeras tvärvetenskapligt ur flera ämnesperspektiv, inom rättspsykiatri, neuropsykiatri, psykologi, juridik, sociologi och med relevans för socialpolitik.[2]Begreppet föräldraalienation är alltid könsneutralt, men det används ibland med olika innebörd som sociologiskt, rättsligt eller medicinskt begrepp.

Fenomenet har kommit att inta en viktig punkt i krav som framställts av organisationer för mäns och pappors rättigheter. I gengäld har feministiska företrädare kritiserat förekomsten av föräldralienation i form av det tidigare använda engelska begreppet Parentalt alienationssyndrom (PAS) som även omnämns som Parental Alienation Disorder (PAD).[3]


Madelaine Grimstedt    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Madelaine Grimstedt kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...